Telefon

(0232) 435 95 47

E-Posta

info@erasmekatronik.com

BAŞARININ SIRRI; KODLAMA EĞİTİMİ

BAŞARININ SIRRI; KODLAMA EĞİTİMİ

BAŞARININ SIRRI; KODLAMA EĞİTİMİ

Dünya hızla değişen bir yaşam döngüsü içinde gelişimine devam ediyor.  Bu döngü insanlığı da olumlu yönde etkiliyor. Hızla gelişen dünya döngüsünde artık başarılı olan insanlar bu değişime en hızlı adapte olabilen kişiler arasında yer alıyor.

Günümüz dünyasında başarının birkaç anahtarından bahsetmek istiyorum; analitik düşünme, yaratıcılık ve problem çözme yetisi.  Bu anahtarların kilidi olan yetkinlikler, iş yaşantımızda en çok ihtiyaç olan beceriler desek sanırım bana herkes hak verecektir. Gelin bu anahtar yetkinlikleri iki grupta inceleyelim. İlk grup yukarıda saydığımız yetkinlikler (analitik düşünme, yaratıcılık, problem çözme yetisi) ikinci grup ise; iletişim, işbirlikçi çalışma ve Sistematik çalışma olarak sıralayabiliriz.

Bu yetkinlikleri çocuklarımıza da aşılamanın çok güzel bir yolu var! “Kodlama eğitimi”

Birçok ülke gelişen teknolojilerin çocuklara sağladığı faydaları fark etmiş olacak ki kodlama eğitimini müfredatına zorunlu eğitim olarak entegre etmeye başladı bile. Erken yaşta kodlama eğitimi almaya başlayan çocukların; zihinsel gelişim, problem çözme, planlanma, durumlar arası ilişki kurma ve yeni fikirler üretme gibi konularda daha hızlı ilerlediklerini gözlemleyebiliriz.

Kodlama; bir problem sonrasında ortaya çıkmış bir çözüm aracı demek sanırım yanlış bir tanım olmaz. Bu yüzden kodlamanın yapısı gereği; kodlama öğrenen çocukların karşılaştıkları problemler karşısında çözüm üretebildikleri, yaptıkları hataları çözebildikleri ve sonuçlarını da değerlendirdikleri, yapılan araştırmalar sonucunda ispatlanmıştır.

Çocuklar bir problem karşısında analitik düşünme yetisini geliştirerek problemi doğru anlayabilir ve sonrasında yaratıcılığını kullanarak bu probleme uygun çözümler geliştirmeye çalışabilirler. Kodlama öğrenerek analitik düşünme yetisini geliştirmiş, ortaya kendi yaratıcılıklarını koyarak problemi çözmek için doğru adımları atabilirler. Bu 3 yetiye (analitik düşünme, yaratıcılık, problem çözme yetisi) aynı anda hitap edebilen kodlama eğitimi sayesinde çocuklar gelecekte önemli anahtarlardan olan bu yetkinlikleri küçük yaşta geliştirebilme şansına erişebilir.

Bu yazımda sizlere kodlamanın çocuk gelişimindeki etkilerinden kısaca bahsetmeye çalıştım. Artık günümüz dünyasında rekabet edebilecek bireyler yetiştirmek istiyorsak kodlama eğitiminin çok önemli bir araç olduğunu unutmamamız gerekli. Ebeveynler olarak kodlamanın önemini doğru kavrayıp çocuklarımıza bu eğitimi alma konusunda yönlendirelim.

İkinci grupta saydığım yetkinliklere bir sonraki yazımda değineceğim. Soru ve eleştirilerinizi yorum olarak paylaşırsanız sevinirim.

Görüşmek üzere…

 

Reha Küçükyılmaz

Eras Mekatronik